· Αρχή → Πολιτική περί προσωπικών δεδομένων ; Βοήθεια ;

Πολιτική περί προσωπικών δεδομένων

Οι αιτούμενες πληροφορίες που θα ληφθούν από την PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL, μέσω διαφόρων φορμών σύλλεξης πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας, θα χειριστούν κάτω από το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επομένως, η PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας από τον κανονισμό μέτρων ασφαλείας που εγκρίθηκε από το Βασιλικό διάταγμα 994/1999, της 6ης Ιουνίου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η τεχνική ασφάλεια ένας χώρος, όπως αυτός του διαδικτύου, δεν είναι απόρθητος και μπορούν να υπάρξουν παράνομες ενέργειες από τρίτους, εκτός της PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες συλλέγονται σε ειδικά αρχεία, τα οποία καταχωρούνται από τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων, και για τα οποία την ευθύνη αναλαμβάνει η PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συμφωνήσεις εκ των προτέρων μ' αυτούς τους κανόνες. Κάνοντας αποδοχής της φόρμας δηλώνεις πως δίνεις τη συγκατάθεσή σου.

Η ENTERTAINMENT PERTERPAUL, SL μπορεί να χρησιμοποιεί cookies κατά τη διάρκεια της παροχής των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αυτόματες διαδικασίες για τη σύλλεξη πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένες προτιμήσεις χρηστών κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται σε αρχεία στους υπολογιστές των χρηστών ανεπαίσθητα. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται ξανά αυτά τα αρχεία ενεργοποιούνται αυτόματα ώστε να ρυθμιστεί η ιστοσελίδα με τις προηγούμενες συνδέσεις. Με λίγα λόγια, τα cookies είναι αρχεία προσωπικών πληροφοριών τα οποία βρίσκονται στο τερματικό του εκάστοτε χρήστη και σχετίζονται αποκλειστικά με αυτό.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το περιηγητή του ώστε να μην αποθηκεύονται cookies ή να ενημερώνεται όταν γίνεται αυτό. Η PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL είναι προσβάσιμη με όλες τις προτιμήσεις ενεργοποίησης ή μη των cookies. Βέβαια, αυτό μπορεί να εμποδίσει την ομαλή λειτουργεία ορισμένων υπηρεσιών οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατά γενικό κανόνα, ο σκοπός των cookies υπάγεται στη διευκόλυνση της πλοήγησης του κάθε χρήστη.

Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τη PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL βάση του απόλυτου δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης, ακύρωσης και αντιπολίτευσης με τους παρακάτω τρόπους:
1. - Είτε με μήνυμα στη PERTERPAUL Entertainment, Inc., Madrid, Calle Alcala 189, CP 28009
2. - Είτε με e-mail στο info@proFurgol.com
Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να αναφέρεται, με τρόπο ορατό, ότι ασκείται αυτό το δικαίωμα.

 Ομάδες: 16.464 · Συνδεδεμένοι: 4
Επέλεξε γλώσσα →
Ενεργοποιημένη γλώσσα - US-EL 
 
 
ProFurgol.com ®
Πολιτική περί προσωπικών δεδομένων - 0.04 - Νομικά θέματα